Privacyverklaring

Sanmedia is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Je kunt ons bereiken via:

Sanmedia
KvK: 60058897
E-mail: info@sanmedia.nl

DE VERWERKINGEN

Wij verwerken persoonsgegevens in de volgende situaties:

CONTACTFORMULIER

Wanneer jij een contactformulier op onze website invult, geef je ons toestemming om de door jou ingevulde gegevens te verwerken. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Deze gegevens zijn nodig om contact met jou op te kunnen nemen en te kunnen reageren op jouw aanvraag.

KLANTGEGEVENS

Op het moment dat wij een opdracht voor jou uitvoeren of jij je inschrijft voor een workshop, kunnen wij de volgende gegevens verwerken:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer bedrijf
 • Adres bedrijf
 • KvK-nummer

Deze gegevens zijn nodig om een offerte of opdrachtovereenkomst naar jou te kunnen sturen. Ook vragen wij deze gegevens om contact met jou op te kunnen nemen met betrekking tot de overeenkomst en uiteindelijk voor de facturatie ervan. Deze gegevens zijn dus noodzakelijk voor de (beoogde) uitvoering van een overeenkomst. Zonder deze gegevens kunnen wij de overeenkomst namelijk niet aangaan. Bovendien gebruiken wij deze gegevens om aan onze wettelijke plicht te voldoen, namelijk het doen van belastingaangifte.

FOTO’S

Daarnaast maken wij tijdens het uitvoeren van de opdracht foto’s waar personen herkenbaar op kunnen staan. Ook dit zijn persoonsgegevens. Het maken van deze foto’s is noodzakelijk om de opdracht te kunnen uitvoeren.

Daarnaast kunnen wij foto’s opnemen in ons portfolio, plaatsen op onze website, gebruiken op social media of andere marketing activiteit. Voor deze publicaties vragen wij de uitdrukkelijke toestemming van onze opdrachtgever.

BEWAARTERMIJNEN

Je gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De onderstaande termijnen gelden, tenzij er verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

De gegevens die wij alleen gebruiken om te antwoorden op een bericht dat jij aan ons hebt gestuurd middels het contactformulier, worden binnen 5 jaar na onze laatste correspondentie met jou verwijderd.

De gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst met jou worden tenminste voor de duur van de overeenkomst verwerkt. Na afloop van de overeenkomst worden de gegevens nog voor een periode van 5 jaar bewaard, waarna ze worden verwijderd.

Jouw IP-adres zal bewaard worden tot 2 jaar na je laatste bezoek aan onze website, waarna wij het uit onze systemen verwijderen.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

MET WIE DELEN WIJ JOUW GEGEVENS?

Jouw persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan derden die ten behoeve van ons een deel van de verwerking op zich zullen nemen. Zo maken wij voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik van een online dienst waarmee wij fotobestanden versturen. Daarnaast maken wij gebruik van een online fotogalerij.

COOKIES:

Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer jij de website opnieuw bezoekt.

Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

RECHTEN

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Als wij bepaalde gegevens van jou verwerken op grond van jouw toestemming, dan heb je altijd het recht om deze toestemming in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@sanmedia.nl

Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan. Deze klacht kun je indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

LINKS

Op onze website zul je links of social media buttons naar externe websites aantreffen. Door op een link of button te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

×